Steeds minder verkeersdoden; fietsers meest kwetsbaar…

 

Je zou soms denken dat de meeste verkeersdoden vallen op de snelwegen waar volgens sommigen ‘te hard wordt gereden’.

 

Toch is dit niet het geval. Niet alleen neemt het aantal verkeersdoden jaar na jaar in ons land gestaag af, het aantal mensen dat in een auto overlijdt na een ernstig ongeluk daalt nog wat sterker.

 

Niet in de laatste plaats doordat auto’s veel veiliger zijn geworden en de snelwegen breder of veiliger waardoor kruisend verkeer bijvoorbeeld minder voor komt. Vielen er in 2011 nog 296 doden in personenauto’s, in 2015 was dit gedaald naar 187.

 

Ernstiger is dat het aantal doden door fietsende verkeersdeelnemers gelijk is gebleven. 185 mensen vinden jaarlijks de dood als ze per fiets onderweg zijn. Dat is 4,5 keer zoveel als er mensen overlijden op een motorfiets of Scooter.

 

Zelfs het aantal voetgangers dat overlijdt door een ongeluk is verhoudingsgewijs veel lager.

 

Je zou dus denken dat het juist mensen op fietsen zijn die door gedrag, gebrek aan verlichting of anderszins grotere risico’s vormen dan welke andere vorm van verkeersdeelname ook.

 

Wellicht moeten we ons wat meer realiseren dat fietsen een gevaarlijke manier van voortbewegen is en moet bijvoorbeeld de kennis van verkeersregels omhoog.

 

Overigens wordt geen melding gemaakt in hoeveel gevallen het hier ongelukken met e-bikes betreft. gezien de snelheid van die dingen kon dat wel eens een factor zijn die we niet moeten verwaarlozen