Puntensysteem voor verkeersovertreders goed idee?

 

Veel landen in Europa, zoals Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Groot-Brittannië en Spanje kennen een puntensysteem waarbij herhaalde verkeersovertredingen binnen een bepaalde tijdsperiode kunnen leiden tot intrekking van het rijbewijs. Het lijkt te werken, maar niet voor lang.

 

Dat is de conclusie van de SWOV, die alle bekende feiten nog eens op een rijtje zette in een factsheet.

 

Nederland kent geen algemeen puntensysteem maar wel een puntensysteem voor beginnende bestuurders, een puntensysteem voor alcoholovertreders, een recidiveregeling voor veelplegers en recidiveregelingen voor diverse andere ernstige verkeersovertredingen.

 

Maar of het helpt? Er is in ieder geval nog geen wetenschappelijk bewijs dat het puntenrijbewijs voor beginnende bestuurders in Nederland bijdraagt aan de verkeersveiligheid.  De voornaamste verklaring daarvoor is de relatief lage controlekans voor de overtredingen die onder deze regeling zijn opgenomen.

 

Ook is er geen bewijs dat puntensystemen beter helpen dan reguliere recidiveregelingen om rijden onder invloed van alcohol en recidive daarin tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat alcoholovertreders wel beïnvloed worden door de controlekans, maar niet of nauwelijks door de hoogte van een straf.

 

Uit de buitenlandse ervaring valt volgens de SWOV te leren dat een algemene puntensysteem de verkeersveiligheid verbetert. Een analyse van vierentwintig effectmetingen van algemene puntensystemen in verschillende Europese en niet-Europese landen laat een daling zien van het aantal ongevallen, doden en gewonden van tussen de 15 en 20%.

 

Echter, na gemiddeld minder dan anderhalf jaar blijkt het effect weer verdwenen te zijn.

 

Er is overigens in ons land wel draagvlak voor de invoering van een algemeen puntensysteem. Ongeveer acht op de tien Nederlandse is voorstander van zo’n systeem.

it is een persbericht. De redactie is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud. Heb je zelf een persbericht dat je graag op onze site wilt lezen/. Mail dan naar info@honest.nl